Akla ve Bilgiye çağıran Mâturîdî | Neden Maturidi-Yesevi Felsefesi (1)

maturidi bilgi kuramı

Neden Maturidi-Yesevi Felsefesi (1) : Akla ve Bilgiye çağıran Mâturîdî Mâturîdî bilgi kuramında, rüya, sezgi, ilham, keşif gibi nesnel ve objektif olmayan kaynaklardan gelen bilgilerin dinde delil olarak kullanılmayacağını açıkça belirtmiştir. Mâturîdî’nin bilgi kuramı toplum tarafından bilinmedi. Bu şartlar bilinmediği için İslam âlemi deliler ve şizofrenleri asırlarca evliya zannetti. Ayeti kerimenin ifadesi ile “Bilmediğiniz şeyin arkasında gitmeyin” demek size ispatlanamayacak bilginin arkasından gitmeyin demektir. Hz. Peygamberin “faydasız bilgiden Allah’a sığınırım” sözünün manası ise uygulaması olmayan hiç bir bilgi; bilgi değil sadece lakırdıdır. Maturidi Yesevi Otağı İlmi ve Kelami Araştırmalar Derneği

DEVAMINI OKU

Fetö Gibi Tehditlere Karşı Maturidi Çözüm

fetö gibi batıni tehditlere karşı maturidi çözüm

BÂTINİLİK TEHDİDİNE MATURİDİ ÇÖZÜM Bâtınilik Nedir? “Gizli olmak, bir şeyin içyüzünü bilmek” “Bâtıniye” gizli olanı ve bir şeyin içyüzünü bilenler” manasına gelmektedir. Bu kişiler hangi görüntü altında olursa olsun bunlara Bâtıni, izledikleri yollarına da Bâtınilik denir. Şia’nın kollarından sayılır.[1] Bâtıniliği belirli bir mezhebin özelliği ya da tek başına bir mezhep gibi düşünmek yanıltıcı olur. Değişik mezhepler ve İslam dışı bazı dinsel akımlar içinde bu yolu benimseyenler vardır. İsmailiye adıyla anılmışlar, zamanla gizli bir örgüt haline gelmişlerdir. Farklı coğrafyalarda farklı görüntüler ve kimlikler altında kendi inanç sistemlerini oluşturarak İslam dünyasında kesin…

DEVAMINI OKU