ÇAĞLARI AŞAN BİLGE İMAM-I AZAM EBU HANİFE

Açılış: İstiklal Marşı Ve Kur’an-ı Kerim Tilaveti

Bilgi Şöleni Yürütme Kurulu Bşk. Doç. Dr. Ali Duman’ın Konuşması

Fatih Belediye Başkanı Sayın Mehmet Ergün Turan’ın Konuşması

Maturidi Yesevi Otağı Genel Başkanı Oktay Acar’ın Konuşması

İstanbul Kırım Türkleri Derneği Başkanı Celal İçten’in konuşması

 

Bilgi Şöleni Açılış Konuşmaları:

-Marmara Üni. İlahiyat Fklt. Kelam Anabilim Dalı Bşk.

Değerli Hocamız Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz

-Maturidi Yesevi Otağı Onursal Başkanı sayın Ali İhsan Kılıç

 

Oturumlar:  13.30 – 16.30

Kültür Etkinlikleri: 16.45 – 19:00

 

——

OTURUMLAR

 

1. Oturum: 13.30

Ebu Hanifenin Hayati, Yaşadığı Dönem Ve Tavsiyeleri

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Necmeddin Bardakçı

 

Konuşmacılar:

Doç. Dr. Cahit Külekçi : “İmâm-I Azam Ebû Hanîfe Numân B. Sâbit B. Zutâ B. Mâh”

Doç. Dr. Mustafa Bozkurt: “İmâm-I A’zam Ebu Hanife’nin Menkıbevî Kişiliği”

Doç. Dr. Bilal Gök: “Ebû Hanîfe’nin Yaşadığı Dönemde Toplumun Siyasi Ve İdari Yapısı”

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Arslan: “İnsan Olarak Ebu Hanife Ve İmam-I Azam Ebu Hanife’nin Tavsiyeleri”

Müzakere

 

2. Oturum: 14.30

Ebu Hanife’nin Kitap Sünnet, İnanç Ve Tasavvuf Anlayışı

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mevlüt Uyanik

 

Konuşmacılar:

Doç. Dr. Hamdi Onay : “Ebu Hanife Ve Kur’an”

Prof. Dr. Nuri Tuğlu “İmâm-I Azam Ebû Hanîfe’nin Hadis Ve Sünnet Anlayışı”

Prof. Dr. Hulusi Arslan: “Ebu Hanife’nin İtikadi Görüşleri”

Prof. Dr. M. Necmeddin Bardakçı: “İmam-I A’zam Ebû Hanife, Zühd Ve Takvâ”

Müzakere

 

 

3. Oturum: 15.30

Konu: Ebu Hanifenin Hüküm Yöntemi Ve Günümüze Mesajı

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hulusi Arslan

Konuşmacılar:

Doç. Dr. Ali Duman: “Ebu Hanife Ve Hüküm Çıkarma / İstinbat Yöntemi”

Doç. Dr. İbrahim Aşlamacı: “Eğitimci Olarak İmam-I A’zam Ebû Hanîfe”

Prof. Dr. Mevlüt Uyanik: “Günümüz İslam Dünyasında Fıkhî Diriliş Ve Fikrî Özgürlük İçin Ebu Hanife’yi Yeniden Okumak”

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Arslan: “İmam-I A’zam Ebû Hanife Düşüncesinin Yansımaları”

Müzakere

İlgili Yazılar