Isparta Temsilciliğimiz Açıldı

Isparta Temsilcimiz Prof. Dr. Nuri Tuğlu

Maturidi Yesevi Otağı olarak Genel Başkanımız Dr. Ali İhsan KILIÇ’ın önderliğinde aydınlık bir medeniyet için çıktığımız bu yolda durmadan ilerliyoruz. Özgür Düşünce, Özgür İrade sahibi Hür Bireylerden oluşan bir toplum için ISPARTA’da aydınlanma ateşimizi yaktık.

Değerli hocamız Prof. Dr. Nuri TUĞLU Isparta Temsilcisi olarak Maturidi Yesevi Otağı ailesinin bir üyesi oldular. Yeni bir medeniyet yolunda bizleri yalnız bırakmayan hocamıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.

Hep Birlikte Ulu Türk Medeniyetini Kurmak Dilekleriyle…

[supsystic-gallery id=9 position=center]

Prof. Dr. Nuri Tuğlu Kimdir ?

Prof. Dr. Nuri Tuğlu

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Ana Bilim Dalı Başkanı

1968 Sinop ili Durağan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Durağan’da tamamladı. 1984 yılında girdiği Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1989’da mezun oldu.

Fatsa, Ayancık ve Boyabat İmam-Hatip Liselerinde Meslek Dersleri öğretmeni olarak çalıştı. 1996 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı.

1996’da Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans’ını, 2003 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler  Enstitüsü’nde doktorasını bitirdi. 2003-2004 öğretim yılında Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Teologya Fakülteti)’nde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı.

2008 yılında Doçent oldu. Halen Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Başlıca yayınları şunlardır:

1-“İmam Mâturîdî’nin Te’vîlâtü’l-Kur’ân Adlı Tefsirinin Rivâyet İlimleri Açısından Bazı Özellikleri ”, Arayışlar, Yıl: 3, Sayı: 5-6, Isparta 2001.
2-“Mihne Dönemi Tartışmalarının Hadis Rivâyetine Yansıması (Buhârî Özelinde Bir Değerlendirme)”, Dini Araştırmalar Dergisi, Eylül-Aralık 2005.
3-“Sovyet Dönemi Kırgız Toplumunun Dinî Kültürünü Besleyen Kaynaklar ve Hadis/Sünnet Muhtevaları Üzerine Bir Değerlendirme”, Tabularasa (Felsefe-Teoloji) Dergisi, S. 15-16, (Ocak-Nisan 2006).
4-“Teşbih İfade Eden Rivâyetler ve Ehl-i Sünnet Yorumu Bağlamında İmam Mâturîdî’nin Yaklaşımı”, Dinî Araştırmalar Dergisi (Ehl-i Sünnet Özel Sayısı)” S. 24, (Ocak-Nisan 2006).
5-“Hegel’in Refleksiyonlu Tarih Yazıcılığı Teorisi Bağlamında Bazı Hadis Rivayetlerinin Analizi”, S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 17, Isparta 2006/2.
6-“Kırgızstandagı İslam Mistisizminin (sufizm) Koomdogu Ordu (Kırgızistanda Tasavvufî Hareketlerin Toplumdaki Yeri), Kırgız Devletliliğinin Tarihinde İslam, Uluslar arası ilmi pratik sempozyumu (Kırgız devletinin kuruluş anısına), Bişkek 2003.
7-“Maveraünnehir Bölgesinde Hadis Çalışmaları (II-III. yüzyıl), Uluslar arası Orta Asya’da İslam sempozyumu, 21-22 Mayıs 2004.
8-“Kur’andagı cana Hz. Muhammedegi Toleranttuuluk, (Kur’an’da ve Hz. Muhammed’de Hoşgörü”, Dördüncü Uluslararası İlim Konferansı, 22 Mayıs 2004, Osh (Kırgızistan) 2004.
9-“Mekke’nin Sosyal Organizasyonu ve İslâm” (Eric Wolf’un ‘The Social Organization of Makka and The Origins of Islam’ adlı makalesinin çevrisi), Arayışlar, Yıl: 2, Sayı: 3-4, Isparta 2000.

İlgili Yazılar