Dini Tarikat ve Cemaatlerin Olumsuz İz Düşümleri

Dini Tarikat ve Cemaatlerin Olumsuz İz Düşümleri Prof. Dr. Mehmet Saffet SARIKAYA Türkiye‟deki dinî tarikat ve cemaatlerin bu teşekkülden çok farklı bir din anlayışına sahip oldukları açıkça görülmektedir. Onlar, genellikle dış dünyadaki gelişmelere kapılarını kapatan, içe kapanık, kendi doğrularıyla yaşayan, en basit eleştirilere bile tepki gösteren topluluklardır. Bu yapılarıyla Kur‟ân‟da belirtilen “atalarının dinine tabi olanlar”47 tavsifine uymaktadırlar. Çünkü onlar, önceki asırlarda yaşamış ulemanın görüşlerini aynen benimseyerek ve onları adeta tabulaştırıp, dokunulmaz kılarak, dinle ilgili yeni çözüm arayışlarını “Siz onlardan daha mı iyi biliyorsunuz? Filanca alim şöyle diyor” gibi söylerle reddetmekte,…

DEVAMINI OKU

24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun Başöğretmenin izinde liyakat esaslı milli bir gençlik için mücadele veren ilim savaşçıları;Yüce Türk Devletinin temeli olan Türklük bilinci ve şuurunu ilke edinen, özgür düşünce, özgür irade sahibi hür bireyler yetiştiren bütün öğretmenlerimizin önünde saygı ile eğilerek öğretmenler gününü kutluyorum. Değerli Öğretmenlerimiz, Öğrencilerinizi Yeni Büyük Türk Medeniyetini kurma yolunda aklı ve bilimi kendine rehber edinen Türk Milliyetçileri olarak yetiştiriniz. İlmin ve bilimin ışığında durmadan ve çekinmeden yürüyün, yürüyün ki arkanızdan yeni İbni sinalar yeni Maturidiler yeni Ahmet Yeseviler yeni Biruniler yeni Atatürkler yetişsin. Saygılarımla Maturidi…

DEVAMINI OKU

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Atatürk’ü Anmak Onu Anlamak Demektir. … Atatürk Kimdir? Atatürk, fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir diyen, tebaa olarak adlandırılan halkını “Türk Milletinin karakteri yüksektir” sözleriyle kul, köle olmaktan kurtararak Türk Ulusu haline getiren Türk Büyüğüdür. Atatürk, din istismarcılarının elinde maddi ve manevi dünyası sömürülen milletine “en hakiki mürşit/yol göstericinin akıl ve ilim olduğunu öğreten Öğretmendir. Atatürk, emperyalistlerin manda ve himayesine girme çığırtkanlığının yapıldığı zamanlarda Türk’ün haysiyeti, gururu ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa yok olsun daha iyidir! O halde…

DEVAMINI OKU

Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı Kutlu Olsun

Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı Kutlu Olsun “Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister. “ . Türkiye Cumhuriyeti bir medeniyet projesidir. Medeniyet ise ancak bilim ve teknikte ilerleme kültür ve sanat alanlarında milli bir üretim ve toplumsal anlamda ahlaki erdemlerde yücelmek ile mümkündür. . Bundan dolayıdır ki Atatürk “Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.” diyerek Cumhuriyet meşalesini özgür düşünce, özgür irade sahibi Türk gençlerine emanet etmiştir. . Bugün emanet bizdedir. . Türk Milletini ve Türkiye Cumhuriyeti’ni yücelterek açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan…

DEVAMINI OKU

Hanefi-Matüridi Gelenekte Bilgi ve İman

Hanefi-Matüridi Gelenekte Bilgi ve İman Prof. Dr. ENGİN ERDEM Sonuç olarak, Müslüman gelenekte Hristiyan teolojisindeki ‘Anlamak için iman ediyorum!’ anlayışının aksine ‘Anladığım için iman ediyorum!’ düşüncesi belirleyicidir. Aklını kullanan, kendisinin ve evrenin varlığı hakkında derinlemesine düşünen, kendisinin varlığını kendine referansla açıklanamayacağını kavrayan insanın, varlığını borçlu olduğu Yaratıcı ’ya karşı duyduğu minnettarlık ve şükran imanın esasını oluşturur. Nitekim nimet verene şükretmek, akli bir zorunluluktur. İman tartışmalarında önemli yer tutan ve çoğu kez yanlış yorumlara sebep olan “gayb”60 terimi, bilinmeyen değil, görünmeyen anlamına gelir. Bir şeyin gaybî olması, görünürde/şahitte bulunmaması, çıplak göz…

DEVAMINI OKU

İslam’ı Anlamada Yöntem Sorunları

İslam’ı Anlamada Yöntem Sorunları Prof. Dr. Hasan ONAT Bugün gelinen noktada bu geçmişin eleştiri süzgecinden geçirilerek doğru anlaşılması gibi ciddi biri sorunun yanında, Müslümanların bilgiyle irtibatları ve İslâm’ın temel kurucu ilkeleriyle ilgili sorunları da vardır. İslâm’ın insan hayatına anlam kazandıran, hayatı ve barışı esas alan temel kodları sağlıklı bir şekilde anlaşılmamaktadır. Kurandan, yaratılışın yasalarından, akıldan ve Hz. Peygamberin örnekliğinden uzak anlaşılma biçimleri İslâm’ın yerini almıştır. Her mezhebin, cemaatin, tarikatın alternatif bir epistemolojisi, hatta teolojisi mevcuttur; her grup sadece kendisini kurtuluşa eren fırka olarak görmektedir. Kısaca, Müslümanların gerek birey gerekse topluluklar…

DEVAMINI OKU

30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun

30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Türk vatanı ilelebet payidar olsun. Gazi Paşa, savaştığı birçok cepheye Çanakkale’ye, Doğu cephesine ve Sakarya Savaşı alanlarına savaştan sonra hiç gitmedi. Sadece Kocatepe’yi, Dumlupınar’ı ziyaret etti. 30 Ağustos 1924’te iki yıl önce yaşananlar için şöyle diyordu. Savaşlar, hele meydan savaşları, yalnızca iki ordunun karşı karşıya gelip çarpışması değildir; ulusların çarpışmasıdır. Sonuç, yalnız gözle görünür güçlerin değil, bütün güçlerin, özellikle ahlaktan ve kültürden gelen güçlerin üstünlüğünü ortaya koyacaktır… Tarih; başlarındaki taht sahipleri ya da hırslarını yenemeyen…

DEVAMINI OKU

Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği Rektörler Özel Toplantısı – Aziz Sancar’ın Konuşması

Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği Rektörler Özel Toplantısı – Aziz Sancar’ın Konuşması Semerkant, 7 Haziran 2023 Prof. Dr. Aziz Sancar’ın Konuşma Metni Değerli kardeşlerim! İlk önce, Türk Devletleri Teşkilatı’na bağlı Türk Üniversiteler Birliği’nin toplantısında sizlere hitap etmenin benim için büyük bir iftihar kaynağı olduğunu belirtmek isterim. Uzun zaman birbirinden ayrı düşmüş Türklerin bir araya gelmeleri, güçlerini birleştirmeleri, kendilerinin ve dünyanın kalkınmasına ortak katkılar sunma imkanına ulaşmaları bizim hep gençlik hayalimiz olmuştur. O yüzden, bugün sizlerin Türk Dünyası’nın Medeniyet Başkenti Semerkant’ta bir araya gelerek, milletimizin bilim ve eğitim sorunlarını, bu…

DEVAMINI OKU

Rahmetli Hasan Onat’ın İslam’ın Akılcı Yorumu Kitabı Yayınevimizden Çıktı

Rahmetli Hasan Onat’ın İslam’ın Akılcı Yorumu Kitabı Yayınevimizden Çıktı Türk ilahiyat camiası cumhuriyetin kuruluşundan itibaren, Türk düşünce hayatında pek çok değerli bilginler yetiştirmiştir. Bu değerli bilginlerin en seçkinlerinden bir tanesi de özgün fikir ve düşünceleri ile Prof. Dr. Hasan Onat hocayı zikredebiliriz. Bu vasıflarından ayrı olarak, akademi dünyasına yüzlerce ilim adamı yetiştirmiş, bilimsel birikimi, heyecanı, nezaketi ve kişiliği ile hem akademi dünyasının hem de Türk milletinin sevgisi ve takdirlerini kazanmıştır. Hayatı boyunca din alanında doğru bilginin gerekliliğine vurgu yapmış, söz konusu bilginin de doğru bilimsel yöntemlerle elde edileceğinin altını çizmiştir.…

DEVAMINI OKU

Sönmez Kutlu’nun İnsani ve Ahlaki Değerler Kitabı Yayınevimizden Çıktı

Sönmez Kutlu’nun İnsani ve Ahlaki Değerler Kitabı Yayınevimizden Çıktı 2003 yılında İmam Mâturîdî ve Maturidilik (Haz.: Sönmez Kutlu) kitabının yayımlanması sonrasında Türkiye’de İmam Mâturîdî ve görüşlerinin tanınması konusunda önemli etkinlikler gerçekleştirildi. Yurt içinde birçok televizyon programı yapıldı; gazetelerde köşe yazıları yayımlandı; yurtiçi ve yurtdışında onu aşkın bilimsel bilgi şöleni ve onlarca konferans düzenlendi. Ayrıca üniversitelerimizde elliyi aşkın master ve doktora çalışması yapıldı. Bazı dergiler, özel sayılar çıkardı. Bu süreçte. Türk Müslümanlığının kurucu önderlerinden Ebû Hanife, İmam Mâturîdî ve Ahmet Yesevi’nin görüşlerini konu edinen Türkler ve İslam Tasavvuru (İSAM Yayınlan. İstanbul…

DEVAMINI OKU

Maturidi Yesevi Otağı Yayınevi

Maturidi Yesevi Otağı Yayınevi Yayın Hayatına Başladı Maturidi Yesevi Otağı olarak, İlim ile halkı buluşturmak için çıktığımız bu kutlu medeniyet yolunda seçkin bilim insanlarının eserlerini topluma ulaştıran yayıncı kuruluş olmanın mutluluğunu sizlerle paylaşıyoruz. Bilim ışığı ile toplumu aydınlatan akademisyenlerimizin eserlerini okurlarıyla buluşturmak için onur duyarız. Maturidi Yesevi Otağı Derneği Karabük ilinin Safranbolu ilçesinde 15 Mart 2012 tarihinde, -Temel ilkelerimiz olan özgür düşünce, özgür irade ve hür bireyler anlayışıyla toplumun ahlaki, ilmi ve fikri seviyesini yükseltmek maddi ve manevi kalkınmasına yardımcı olmak, -İlim, fazilet, ahlak, onur, haysiyet gibi güzel erdemlerin kazandırılması…

DEVAMINI OKU

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Atatürk karanlıklar içinde kalmış Türk Milletine Samsun ufkundan bir güneş gibi doğdu. Mustafa Kemal, “milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” diyerek yaktığı milli mücadele meşalesinin ardında toplanan “bir avuç Türk dünyaya meydan okuyarak” yetişen yeni nesile tam bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti Armağan etti. Atatürk “Biz her şeyi gençliğe bırakacağız… Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir” sözleriyle bağımsızlık meşalesini Türk Gençliğine emanet etmiştir. Bugün bağımsızlık meşalesi Türk Gençlerinin elinde, aklında ve gönlündedir.…

DEVAMINI OKU

Türkçülük Elit Bir Fikir Akımıdır

Türkçülük Elit Bir Fikir Akımıdır Türkçülük, kendi özelinde elit ve entelektüel bir harekettir. Fikirsiz, idealsiz, ülküsüz insanların idrak edebileceği bir oluşum hiçbir zaman olmamıştır. Türkçü, okuyan, araştıran zamanın şartlarına göre donanım sahibi, aydın kimsedir. Bulunduğu ortamı güzelleştiren düşünce yapısı davranışları ve bilgi birikimiyle örnek alınan kişidir. Boş sloganlar ile nara atan, ahkam kesen kimseler hiçbir zaman olmamıştır. Türkçülük, ideal bir yaşam biçimidir. Bütün siyasi oluşumların üzerinde üst başlıktır. Türkçü, tam bağımsızlığı olmazsa olmazı olarak özümsemiş kendi kavmini soyunu emperyalist yapılara karşı koruyan kişidir. Türkçülük, aklı ve bilimi kendine rehber edinen…

DEVAMINI OKU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun Ulusal egemenliğimizin teminatı olan çocuklarımız en değerli hazinemizdir. Türk Milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür çocuklar yetiştirmekten geçmektedir. Milli bilinç ile işlenmiş Türk çocukları milli ülküye doğru koşar adımlarla ilerleyecek ve Türk Milletini birer kandil gibi aydınlatacaklardır. Muasır medeniyet yolunda meşaleyi teslim edeceğimiz çocuklarımızın bayramını kutluyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk Ulusunun egemenliğinin daim olması için mücadele azmimizi tekrardan perçinliyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun Maturidi Yesevi Otağı İlmi ve Kelami Araştırmalar Derneği

DEVAMINI OKU

Toplum doğru bir kader anlayışına sahip olmazsa

Toplum doğru bir kader anlayışına sahip olmazsa, Fay hattı üzerine çürük bina diktikten sonra depremde ölenler için ‘takdiri ilahi’ diye yorumlar. Toplum doğru bir kader anlayışına sahip olmazsa, Arabanın arkasına ‘Allah korusun’ yazısı taktıktan sonra gazı kökleyen ‘trafik canavarları’ yolları kana bular. Toplum doğru bir kader anlayışına sahip olmazsa, Yüce kitabımız Kur’an’ı kerimde “İyiliği emir, kötülükten men” emri olduğu halde kendisinin kurbanı olduğu suçluları ‘kader kurbanı’ olarak gören koca bir halk çıkıverir ortaya. Toplum doğru bir kader anlayışına sahip olmazsa, Yaptıklarının sonuçlarının sorumluluğunu Allah’a, devlete, sisteme, çevreye, kısacası kendinden başka…

DEVAMINI OKU

Sönmez Kutlu İstanbul Konferansı Daveti

Sönmez Kutlu İstanbul Konferansı Daveti İstanbul Kırım Tatar Türkleri Derneği ve Maturidi Yesevi Otağı olarak ortak düzenleyeceğimiz konferansımıza davetlisiniz. Konuşmacı: Prof. Dr. Sönmez Kutlu Konu: Maturidi’nin Akılcı ve Özgürlükçü Din Anlayışının Güncellenmesi Tarih: 03 Mart 2023 – Saat: 19.30 Yer: Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği : Molla Gürani Mh. Akkoyunlu Sk. No:52 Çapa/Fatih/İstanbul Konferansımız YouTube Kanalımız Üzerinden Canlı Yayınlanacaktır. Bağlantıdan abone olup bildirim zilini açmayız unutmayınız. www.youtube.com/@maturidiyesevi Paylaşımları aşağıdaki adreslerden takip edebilirsiniz. https://www.youtube.com/@maturidiyesevi https://www.facebook.com/maturidiyesevi https://www.instagram.com/maturidi.yesevi/ https://twitter.com/maturidi_yesevi

DEVAMINI OKU

Çağın Meydan Okumaları Karşısında Genç Zihinler ve İnanç Krizi

Çağın Meydan Okumaları Karşısında Genç Zihinler ve İnanç Krizi Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün Giriş ve Sorunun Tespiti Her dönemin insanı, belli problemlerle test edilir. Bu problemler o dönemin ‘uçurum’ları yahut ‘ateş çukurları’dır[1]. İnanç yahut değer yoksunluğunun, çağın uçurumları veya ateş çukurları olduğunda şüphe yoktur. Doğal olarak, inanç sistemleri ve değerlerin de, insanları bu “uçurumlardan yahut ateş çukurlarından” kurtarması beklenir. Bu durumda şu sorunun sorulması gerekir: İnançsızlık ve değer yoksunluğu birey için tehdit, toplum için de riskse, bu tehdit ve riski (uçurumu) ortadan kaldırıp onun yerine barışı, esenliği, güvenliği hülâsa…

DEVAMINI OKU