İzmir Şubesinde Türk İslam Düşüncesinde Maturidilik konulu konferans yapıldı

hanifi özcanKonuşmacı: –  Prof. Dr. Hanefi ÖZCAN, DEÜ.

Geleneksel Cuma Konferanslarında  bu hafta Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hanefi ÖZCAN, “TÜRK İSLAM DÜŞÜNCESİNDE MATURİDİLİK” konulu bir konferans verdi.

İmam Mâturîdî hakkında birçok kitabı bulunan, onlarca makale kaleme alan Prof. Dr. Hanefi Özcan, “Mâturîdîlik nedir?” sorunun, en kısa olarak, “Akla ve sağduyuya aykırı olmayan, evrensel bir din anlayışıdır.” şeklinde cevaplanabileceğini söyledi.

Maturidi anlayışında din hayatla iç içedir ve yaşamın ihtiyaçlarına cevap verir.

Anlamadığımız bir konuda “Din böyle istiyor!” diye yapılan dayatmalar Maturidilikte hoş karşılanmaz, zira aklın doğrusu ile vahyin doğrusu aynıdır, zira Maturidiliğe göre akılın görevi insanoğlunun vahyi algılamasıdır. Vahiy aklın yerine geçmez, akıl da vahyin yerine geçemez,denge hep korunur.
Maturidi’nin   “Kitab-ı Tevhid”  ve “Tevilat-ı Kur’an”  isimli eserlerinin günümüze kadar ulaştığını belirterek “Tevilat-ı Kur’an”  isimli eserin günümüz Türkçesine çevirmek için çalışmalar yapıldığından bahsetti.

Türk din anlayışını oluştururken, Ebû Hanîfe’yi adım adım takip eden İmam Mâturîdî’nin din anlayışının en bariz vasfı, şu anlayışta ifadesini bulmuştur: “İnsan, din için değildir; din, insan içindir.”

Hanefi ÖZCAN, Mâturîdî’nin “Tanrı-insan-evren ilişkisi’ni sahih bir şekilde ele aldığını belirtti. Mâturîdî çizgisinin gerçeklerle çatışmayan, hurafelerden arındırılmış bir din anlayışı olduğunu ifade etti.

Mâturîdî’nin ‘”Din-şeriat ilişkisi”, “akıl-vahiy ilişkisi”, “diyanet-siyaset ilişkisi” konularındaki görüşlerine de değinen Hanefi ÖZCAN’ı katılımcılar ilgiyle dinledi.

Türk Ocakları/İzmir Şubesi

İlgili Yazılar