Maturidi ufkumuzu açıyor

milli gazeteMarmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi ile İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV), tarafından ortaklaşa düzenlenen, “Büyük Türk Bilgini Mâtürîdî ve Mâtürîdîlik” konulu Uluslararası Sempozyumda duygulu anlar yaşandı.

Dünya’nın dört bir yanından bilim adamları geldi…

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile İslami İlimler Araştırma Vakfı’nın organize ettiği uluslararası sempozyuma başta ülkemizdeki üniversitelerin ilahiyat fakültelerinin öğretim üyeleri olmak üzere ABD, İngiltere, Fransa, İsviçre, Ürdün, Özbekistan, Kazakistan, Suriye’den bilim adamları katıldı. Sempozyumda sunulan tebliğlerin İSAV tarafından kitap olarak basılarak ilim adamlarının istifadesine sunulacağı bildirildi.

Yerli ve yabancı bilim adamlarını buluşturan “Maturidi Sempozyumu”nda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu: “Maturidi, ufkumuzu açıyor” dedi. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi ile İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV), tarafından ortaklaşa düzenlenen, “Büyük Türk Bilgini Mâtürîdî ve Mâtürîdîlik” konulu Uluslararası Sempozyumda duygulu anlar yaşandı. Dokuz oturumda 36 bilim adamının tebliğ sunduğu Maturidi ve Maturidilik sempozyumuna ilgi oldukça büyüktü. Prof. Dr. İsmail Karaçam’ın okuduğu Kur’an-ı Kerimle başlayan Prof. Dr. Salih Tuğ’un başkanlık yaptığı sempozyumun açılışında söz alanlar özetle şunları söylediler:

Prof. Dr. Ali Bardakoğlu: Yolumuzu aydınlattı

“İslam Dini Hicaz’da doğdu, İslam ilim ve kültürü çeşitli ülkelere yayılınca farklı medeniyetlerle karşılaştı. En çarpıcı eserler bu karşılaşmaların olduğu havzalarda meydana geldi. Kur’an ve Sünnet bilgisi Mekke’de doğdu, Medine’ye geçti, kısa süre sonra Irak’a, bugünkü Bağdat’a oradan Şam’a sonra Maveraünnehir’e geçti. Daha sonra Kudüs’e, Mısır’a İskenderiye’ye, İstanbul’a ve Endülüs’e geçti. Bağdat’ta Hanefiliğin gelişmesinde Maveraünnehir ulemasının büyük rolü olmuştur. Maturidilik ve Hanefilik çayın içersindeki şeker gibi iç içe geçmiştir. Bizim medeniyetimiz,  nev zuhur bir medeniyet değil, 14 asırlık köklü bir medeniyettir. İmam Maturidi, 21. yüzyılda insanlığa tanıtmamız gerekin bir ilim adamımızdır. Ufkumuzu açmış, yolumuzu aydınlatmıştır. Yolu Kur’an yolundan ve Peygamber Efendimizin sünnetinden geçer. Bu güzide insanı, eserlerini gün yüzüne çıkaran bilim adamlarımızı kutluyorum.”

İSAV Başkanı Prof. Dr. Ali Özek: İslam’da şiddet yok

“İmam Maturidi’nin İman ile ameli birbirinden ayırmıştır. İmam Maturidi, İslam’ın emir ve yasaklarında kesinlikle taassup ve şiddetin olmadığını, zorla yapılan ibadet ve kullukların Allah katında hiçbir değeri olmadığını ortaya koymuştur. Bugün hâlâ taassup ve şiddet devam ediyorsa, bunun sebebi mutezile ve Şiiliktir. Ehl-i Sünnete göre amel imana dahil değildir. Halbuki mutezile, ameli imandan bir cüz (parça) saymıştır.”

Prof. Dr. Bekir Topaloğlu: İmamların imamı

“İmam Maturidi, İslam dünyasının en az yüzde 90’ının akidede imamıdır. Yani Hanefi, Şafii, Maliki mezhebine mensup Müslümanların İtikad’da imamı Maturididir. Yalnız Hanbeliler Selefidir. Maturidi, Semerkand’da doğdu büyüdü, ilmi faaliyetlerini orada yaptı. Aslen Türk olup, eserlerini Arapça yazmıştır. Ancak cümleleri Türkçe kurmuştur. Böyle cümleleri görünce seviniyorum. İmam Maturidi’nin marifeti: Nakle (Kur’an-ı Kerim ve Hadislere) takva derecesinde bağlı olmakla beraber, aklı hiçbir zaman devre dışı bırakmamış. Kitabüt Tevhid isimli Kelam ilmiyle alakalı eseriyle Tevila’t-ül Kur’an isimli Tefsir kitabı vardır. Tefsiri 910 varaktır. Çok ince yazıyla yazılmış 1800 sayfa. Bizim tercümemizle 17 cilt tuttu. 14. cildi basıldı. Diğer ciltleri de basılacak inşallah.”

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necla Pur: “Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yine bir ilke imza atıyor. Yüzde 99’u Müslüman olan Türk toplumunda dinini bildiğini söyleyen insanların bile ne yazık ki, İmam Maturidi gibi İslam alimi konusunda bir bilgiye sahip değildir. Bu olay beni çok derinden yaraladı. Marmara Üniversitesi gibi büyük bir üniversitenin rektörü olarak gurur duyduğum gibi, böyle güzel akademik araştırma ve sempozyumlara öncülük yapan İlahiyat Fakültesi’ne sahip olmakla da gurur ve onur duyuyorum. Başta Dekan Prof. Dr. Raşit Küçük olmak üzere, bu sempozyumun gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi kutluyorum. İtiraf ediyorum ki, İslamiyeti bu kadar güzel ortaya koyan İmam Maturidi’nin ismini duysam da yeterince bilgi sahibi olamadığım için üzgünüm. Takdir edersiniz ki bu benim kabahatim değil.”

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raşit Küçük: “Mensubu bulunduğumuz İslam medeniyeti, hakimiyeti altında bulunan coğrafyaları tahribattan korumuş, imar etmiş, bu coğrafyalarda yaşayan her türlü inanç, ırk, renk ve dinden oluşan topluluklara, insan onuruna yakışır şekilde hayat sürmelerini temin etmiştir. İslam medeniyeti bir yandan her sahada alimler yetiştirirken, öte yandan sosyal kurumlarını oluşturmuştur. İnsanlığın yolunu aydınlatan İmam Maturidi’yi tanımak, Onun yaşadığı medeniyeti ve coğrafya ile birlikte kültür ve sanatı, bilim hayatını da öğrenmiş oluruz. İmam Maturidi hazretleri, ortaya koyduğu bilgi ve hikmetlerle günümüze ışık tutan bir ilim adamıdır”

Maturidi ufkumuzu açıyor/Milli Gazete

İlgili Yazılar