“Mâtürîdilik Türklerin tabiatına uygun”

N.E. Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlâhiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelâm Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, Hikmet İlim ve Sanat Derneği’nde “İtikâdî Mezhepler ve Mâtürîdîlik” konusunu anlattı.

Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, Müslümanların, itikâdî konular ile amelî meselelerde kafalarına, zihinlerine, gönüllerine herhangi bir konuda soru geldiği zaman İslâm’ı yaşamak adına, o soruları Hz. Peygamber’e sorarak cevap aldıklarını belirtti.
İmam Mâtürîdi ve din-siyaset anlayışı
İmam Mâtüridî ve Mâtürîdîlik ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Altıntaş, İmam Matüridi’nin, Abbasi İmparatorluğunun zayıfladığı ve Samani Hanedanlığının kuvvetlendiği ve İslami ilimlerin altın çağını yaşadığı bir dönemde Semerkand’da yaşadığını belirtti. Altıntaş, “İmam Matürid’yi tanımak için aslında İmam Ebu Hanife’yi iyi tanımak gerekiyor. Çünkü İmam Matüridi, İmam Ebu Hanife geleneğinin bir sürdürücüsüdür. Hanife ekolüne mensup medrese hocalarından ders almıştır” dedi.
Atatürk ve Devletin gizli ajandası… 
Devlet ricali tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında İmam Matüridi’ye bir dönüş olduğunu ve devletin gizli ajandasında “Hanifi-Matüridi” bir çizginin korunmasının bulunduğunu kaydeden Altıntaş, şunları dile getirdi: “Devlet ricali tarafından bizde de Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında İmam Matüridi’ye tekrar dönüş olmuş. Hatta Atatürk, “Hak Dini Kur’an Dili” tefsirini yapmada Elmalı’ya diyor ki, “İtikatla ilgili ayetleri İmam Matüridi’ye göre, amelle ilgili ayetleri de İmam Ebu Hanife’ye göre yorumlayacaksın” diyor.  Yapılan potokol maddelerinde ve devletin gizli ajandasında böyle Matüridi-Hanefi çizgisinin korunması var. Ve o günlerde meal Mehmet Akif’e, Buhari’yi şerh etme de Ahmed Naim’e verilmiş.”
“Mâtürîdilik bizim tabiatımıza uygun”
Meram Uluslararası Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen sohbetin soru-cevap kısmında kendisine sorulan bir soru üzerine Altıntaş, “Mâtüridi’nin dindarlığı hüküm merkezli değil, hikmet merkezli bir dindarlıktır. Mâtürîdilik bizim (Türklerin) tabiatımıza uygun” dedi.
Idrissa Rusongeka, Ali Farroukh, Amjad Hawash’dan oluşan ilahi grubunun birlikte okudukları ilahilerden sonra sohbet, Filistinli Mehmed Said Bacak’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim tilavetiyle son buldu. Daha sonra başta Prof. Dr. Ramazan Altıntaş olmak üzere hafızlara Hikmet İlim ve Sanat Derneği’nin teşekkür plaketlerinin takdimi yapıldı.

Kaynak: Hakimiyet Gazetesi

İlgili Yazılar