Mehmet Görmezden Mehdilik Kuran’da Yoktur Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı FETÖ terör örgütünün darbe kalkışması sonucu gündeme gelen mehdilik tartışmalarına açıklama getirdi.

mehmet görmez- mehdilik ve imam maturidi

“Mehdilik konusu Kur’an-ı Kerim’de ve en temel hadis kaynaklarımızda yoktur…”

Mesiyanik hareketler bizim tarihimizde çok ciddi bir sorundur. Yani İslam’dan önce de bütün dinlerde bir kurtarıcı beklentisi fikri, düşüncesi hep var olagelmiştir. İslam’da da bu vardır, olmuştur. Ama şimdi 14 asır geçti İslam Peygamberinin üzerinden, yüzlerce denilebilecek Mehdi geldi, hepsinin sahte olduğu ortaya çıktı. İslam bireysel olarak sorumluluğu her insana vermiştir. Yaptığı iyilik insanın kendisinedir, yaptığı kötülük de insanın kendisinedir. İslam Peygamberi kızı Fatıma’ya der ki, “Fatıma, babam Peygamberdir diye bana güvenme” der, çünkü herkes kendisi Allah’ın huzurunda hesaba çekilecektir. Hiç kimse kimsenin üzerindeki vebali alma yetkisine sahip değildir. Babamız peygamber bile olsa Fatıma’ya söylediği gibi, biz dünyada yapıp ettiklerimizin hesabını Allah’a vereceğiz. Mehdilik konusu Kur’an-ı Kerim’de hiçbir ayette ifade edilmemiştir, yoktur. Hadis kitaplarımıza baktığımızda da, Buhari, Müslim ve İmam Maliki Muvatta gibi en temel hadis kaynaklarımızda da Mehdilik diye bir başlık yoktur, Mehdi ile ilgili bir tek hadis yoktur. Tali dediğimiz Ebu Davud gibi, Tirmizi gibi bazı hadis kaynaklarımızda kıyamet alametlerini, kıyamet öncesini anlatırken, insanlık tarihi sona ererken, insanlığın başına gelecek bazı hadiseler ifade edilirken mehdi gibi, mesih gibi bazı kavramlar, buralarda ifade edilir.

“İnsanla din arasındaki o doğru ilişkiyi kurmalıyız…”

Bizim geleneğimizde iki mektep vardır, dinin gönderiliş gayesiyle ilgili iki anlayış vardır. Birisi der ki, dini Allah kendisi için gönderdi. İmam Maturidi de derki, Allah dini insan için gönderdi. İkisi arasında çok fark var. Bu topraklarda biz daima ikincisini esas aldık. Allah dini insan için gönderdi, öyleyse insanla din arasındaki o doğru ilişkiyi kurmalıyız. Kur’an’la kâinat arasındaki, tabiat arasındaki, İhlas Suresiyle güneş arasındaki, ay arasındaki o ilişkiyi doğru anlatmalıyız. Onun için sadece din bilgisi diye bir bilgi yoktur, yani hadis din bilgisi olacak, ama fizik din bilgisi olmayacak, matematik din bilgisi olmayacak, o zaman hayat olmaz, hayatın olmadığı yerde din olmaz. Onun için bilhassa Yaratıcının yeryüzüne o Kitabı gönderirken en büyük gayesi olan o rahmet mesajını bizim o ayetlerde tespit ederek çocuklarımıza yeniden öğretmemiz gerekiyor.

İlgili Yazılar