Yılın İlmi Kalitesi En Yüksek Eseri

Derneğimize büyük katkıları bulunan değerli Prof. Dr. Sönmez Kutlu hocamızın; yer yüzünde bidat nedir bilmeden İslamiyeti en güzel yaşayan Türk Milletinin Fıkıhta Hanefilik, itikatta Maturidilik ve ahlakta Yesevilik, üç ayağından oluşan inanışını anlattığı “Türk Müslümanlığı Üzerine Yazılar” adlı kitabını Yılın İlmi Değeri En Yüksek Eseri olarak seçmiş olduğumuzu büyük bir kıvançla bildiririz.

Dr. Ali İhsan KILIÇ
Onursal Başkan
Maturidi Yesevi Otağı
İlmi ve Kelami Araştırmalar Derneği

Kitabı Satın Almak için Tıklayınız.

 

İlgili Yazılar