Yılın En Kaliteli Bilimsel Makalesi

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Duman’ın, Akılcı Kur’an yorumunun önderlerinden Maturidi’nin Kur’an-ı Kerîm tefsirini inceleyerek ele almış bulunduğu “İmam Matüridi’nin Te’vilatü’l-Kur’an’ında Akıl Yürütme İl İlgili Kavramlar -Fıkıh, İstidlal, Kıyas-“ adlı makalesinin Yılın En Kaliteli Bilimsel Makalesi seçildiğini büyük bir mutlulukla bildirmekten büyük onur duyuyoruz. 

Böyle güzel bir çalışmayı hazırladığı için sayın Doç. Dr. Ali Duman hocamıza teşekkür eder, başarılarının ve çalışmalarının devamını dileriz.

Maturidi Yesevi Otağı
Genel Başkanı
Doç. Dr. M. Tolga Çöğürcü

 

İmam Matüridi’nin Te’vilatü’l Kur’an’ında

Akıl Yürütme İle İlgili Kavramlar

-Fıkıh, İstidlal, Kıyas –

Doç. Dr. Ali Duman

(İnönü Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Öğretim Üyesi)

 

İmam Maturidi, Akaid alanında bir mezhebin kurucu imamı olmasının yanında Tevilatül Kur’an adlı Kur’an yorumuyla da büyük müfessirlerden biridir. Onun bu eseri sadece tefsir alanının değil, aşağı yukarı bütün İslami ilimler için bir hazine değerindedir. Maturidi’nin akılcı İslam yorumu konusundaki liderliği göz önüne alınırsa, tefsirinde de akıl ve akılcılık hususunda önemli vurgularının olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Biz bu çalışmamızda fıkıh usülü ilmi açısından önem taşıyan akıl ve kıl yürütmeyle ilgili fıkıh istidlal, nazar, kıyas gibi kavramların Tevilatül Kur’an’da hangi anlamlarda kullanıldığını tespit etmeyi amaçlamaktayız.

Makalenin Tamamı İçin Tıklayınız.

İlgili Yazılar