YUNAN MEZALİMİ


yunan-mezalimi-İzmirAydınManisaDenizliI. Dünya Savaşı sonunda Şark Meselesini kesin olarak halletmeyi düşünen galip devletlerin temsilcileri, meselenin çözümünü Türklerin Avrupa’dan çıkarılmalarına ve bir müddet Anadolu’da kontrol altında tutulmalarına bağlamışlardı. Mütareke’den sonra takip edilecek politika da bu eksende yürütülecektir.

Bu politikayı, Türk topraklarının Yunanistan’a bağlanması suretiyle gerçekleştirmek isteyen galipler, tabi bir müttefik olan Yunanistan’a, Batı Anadolu’da toprak vaadiyle asayişi korumak ve burada öldürülmekte olan Hristiyanların hayatlarını kurtarmak ve korumak görevini tevdi etmişlerdir.(!)

İlgili Yazılar