Allah’ın Dostları Kimlerdir?

 “İyi bil ki Allah’ın dostlarına korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.” (yunus 62.ayet)

 “İyi bil ki” dikkat edin ve bilin ki Allah’ın dostlarına” yani Allah’ın sevdiği ve nefislerinin düşmanı olanlara demektir. Çünkü velilik Allah’ı ve nefislerini bilip tanımak demektir. Allah’ı tanıyıp O’nu muhabbet nazarıyla görmektir. Nefsini bilip tanımak ise nefsin hallerini bilip onun zararlı hallerinden sakınmak ve onu terbiye etmektir. Nefsi Allah’ın razı olduğu hallerle hallendirmektir. Nefsin kötü arzularından kurtularak makamı rızaya uçmak ve varmak için çaba sarf etmektir.

            Allah’ın velilerinden maksat ise Allah’a ruhani olarak yakin olan halis müminlerdir.

Veliler Allah’a itaat ederek O’nun velisi olurlar. Yani onlar Allah’a yaklaşmak ve onun rızasına kavuşmak için hep onun razı olduğu yol üzere giderek, çalışıp didinirler. İnsan olarak kendilerinden hatalar çıktığında ise pişmanlık ve gözyaşları ile tövbe ve istiğfar ile gam ve keder içerisinde Allah’a yalvarıp yakarırlar. Pişmanlıkları içlerini öyle bir yakar ki; Allah’ın rahmeti ve şefkati ile af ve mağfireti ile teselli bulmasalar hiç hiçbir şeyden neşe ve zevk alamazlar. Allah’ın velileri daimi bir sevinç ve neşe içinde olacaklardır.

          “Onlara ahret de korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.”

Allah’ın velileri dünyada korku ve üzüntü bakımından diğerlerinden çok daha ileridedirler. Allah’ın velileri Allah’a taat ve onun rızasını kazanmak yolunda çaba sarf ederek Allah’a yakınlığı elde etmek yolunda hep didinip dururlar. Yoksa dünyada elden kaçırılan fırsatlar ve imkânlar onları endişelendirmez ve de üzmez. Ahiret de ise zaten onlar için bir korku ve üzüntü yoktur. Dünyevi üzüntüler ise Ahirete kıyas edildiğinde hiçbir değeri yoktur. Akıbet Allah’ın dostları ve velileri için güzeldir. Allah’ın velileri için maksut ve matlup olan hep Allah’a yakınlıktır. Onu bulan için başka bir kayıp yoktur. O bulmuştur bulacağını, dünyevi kayıplar için bir endişe ve üzüntü içinde değillerdir.

            Evet, Allah’ın velileri için korku yoktur.

“Girin cennete sizin üzerinize korku da yoktur, mahzun olmada.” (Araf 49.ayet)  buyrulmaktadır.

            Allah’ın velisi Allah’ın emirlerini anlatır, duyurur. Allah’ın istediği iyilik ve güzelliklerin yayılması için çabalar durur. Kötülüklerinde kökünün kazınması için uğraşırlar.İşte bunlar yeryüzünde Allah’ın velileridirler.Yok efendim! Gökte uçan, denizde yüzen değil, istikametle hayatını yaşayan ve istikametle anlatandır. Allah’ın velisi, yoksa kuşlara ve balıklara özenen değil.

            Allah’ın velilerine korku ve üzüntü yoktur. Onların muttaki müminler olduğu tarif edilmekte, dünya ve ahrette müjdenin onlara olduğu ilan edilmektedir. Elbette ki iman eden ve sakınanlara müjdeler vardır.“Onlar ki inandılar ve korundular.” Ayeti üzerine yorum yapan müfessirler, bu ayetlerin Allah’ın kullarından özel bir tabakaya seslendiğini ve bu tabakanın da kerametler sahibi evliyalar olarak isimlendirilen bir tabaka olduğunu söylemişler.

            Elbette ki keramet, velayet için, Allah’ın kullarına bir ölçü değildir. İstidraç da olabilir.En büyük keramet istikamettir. İnsanları istikamete sevk etmektir. Bu Allah’ın o insana vermiş olduğu büyük bir lütuf ve ihsanıdır.

            Evet, ey Allah’ın kulları bizler evliya aramakla yükümlü değiliz. İstikamette gitmekle yükümlüyüz. Allah’ın velileri de istikamet üzere gidenlerin içerisindedirler. Yüce Allah’ın dost edindiği, kendisini korumayı ve himayeyi üzerine aldığı ve razı olduğu kimse kıyamet gününde korkmaz ve üzülmez.

            Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

“Şüphesiz kendileri için daha önceden tarafımızdan iyilik takdir edilmiş olanlar, işte onlar oradan “yani cehennemden “ uzaklaştırılmışlardır… En büyük korku onları kederlendirmez.”(Enbiya 21,101,103)

      Said b Cübeyr’in rivayetine göre de Rasulüllahtan Allah’ın velileri kimlerdir diye sorulmuş, Peygamberimizde : “Görüldüklerinde Allah’ın hatırlandığı kimselerdir.” diye cevap vermiştir.Allah’ın velilerinin gerçek dostu ve yardımcısı Allah’tır. O ne güzel vekildir ve ne güzel yardımcıdır.

             “Onlar iman edip de takvaya ermiş olanlardır.” (yunus 63.ayet)

               İman edip de takvaya ermiş olanlar kimlerdir?

               Evet, Allah’ın velileridir.

              “İyi bilin ki Allah’ın velilerine korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.”

              “Onların nişanları, yüzlerindeki secde izidir.(fetih 29. Ayet)

Evet, veliler Allah ile beraber Allah için gayret ederler, meşguliyetleri hep rableri iledir. Gidişleri ona kaçışları yine onadır. Onlar birbirlerini sırf Allah için sevenlerdir.

Tefsirlerden yararlanılarak hazırlanmıştır.                                

Yazan: Yusuf KOCATÜRK

İlgili Yazılar