Maturidi’de Kadın Algısı – Dr. Hülya Terzioğlu

“Onlar kızlara karşı kibirleniyor ve onları diri diri gömüyorlar. Onlara denir ki: “Siz kızlara karşı nasıl böyle kibirlenirsiniz? Eşleriniz de, onlardandır. Rağbet ettiğiniz erkek çocuklar da, torunlar da onlardandır. Yardımcılar, hizmetçiler hepsi onlardandır…”  Bu cümleler Ehl-sünnet îtikâdının kurucu ismi İmâm-ı Mâtürîdî’ye (v.333/944) ait. Elinizdeki bu eserde Mâtürîdî’nin inançları temellendirirken takip ettiği akıl-vahiy dengesinin izleri kadını konu alan âyetlere yaptığı yorumlarda takip edilecektir. Kadınıyla erkeğiyle insanın yaradılış keyfine ve gayesine yüklediği anlam, kadının varlık değeri, anneliği aileye ve topluma kattıkları, Kur’an’da bahsi geçen kadınların yaşanmışlıkları ve kadının ahkâma konu olan yönleri…

DEVAMINI OKU

Maturidi’ye Göre İslam Dışı Dinler

Maturidi’ye Göre İslam Dışı Dinler Dr. Recep Önal Mâtürîdî, İslâm dininin her türlü zorlamaya karşı olduğu ve farklı inanç mensuplarına karşı saygılı ve hoşgörülü olunması gerektiğini de özellikle belirtmiş, İslâm dışı din ve inançlara yönelttiği eleştirilerini de bu doğrultuda yürütmüştür. Nitekim Mâtürîdî, eserlerinde onları tenkit ederken, karşı tarafı küçümsemek yerine, taassuptan uzak bir anlayış içinde ikna etmeye çalışmış, bu çerçevede muhatabın zihnî seviyesine uygun naklî ve aklî deliller kullanarak, karşı iddiaların geçersizliğini ispat etmeye gayret etmiştir. Mâtürîdî, Ehl-i kitaba ve diğer din mensuplarına karşı nasıl bir tutum sergilenmesi gerektiğine, İslam…

DEVAMINI OKU

Maturidi-Doktora Tezleri

Aşağıdaki Yazıların Üzerine Tıklayarak Açabilirsiniz. İyi Okumalar EL-MATURİDİ_NİN TELAVİLATÜL KURAN_ININ DİRAYET TEFSİRİ AÇISINDAN TAHLİLİ-ÖMER FARUK BİLGİN İLK DÖNEM SÜNNİ KELAMINDA ULUHİYET ANLAYIŞI-M.ŞÜKRÜ KILIÇ MATURİDİ_NİN DÜŞÜNCE SİSTEMİNDE ŞER-HİKMET İLİŞKİSİ-EMİNE ÖĞÜK MATURİDİ’NİN HİKMET ANLAYIŞI – OSMAN ORAL İMAM MATURİDİ’NİN TE’VİLATU EHLİ’S-SÜNNE ADLI ESERİNİN TEFSİR METODOLOJİSİ AÇISINDAN TAHLİL VE TANITIMI-TALİP ÖZDEŞ MATURİDİ KAYNAKLARDA MATURİDİ VE MATURİDİLİK-AHMET AK MATÜRİDİ’NİN DÜŞÜNCE SİSTEMİNDE ŞER-HİKMET İLİŞKİSİ-EMİNE ÖĞÜK MATURİDİ’NİN MU’TEZİLE ELESTİRİSİ-YULDUS MUSAHANOV MATURİDİ’YE GÖRE KAZA VE KADER-HARUN IŞIK MÂTÜRÎDÎ’NİN TE’VÎLÂTÜ’L-KUR’ÂN’INDA KUR’ÂN’I KUR’ÂN’LA TEFSİR-ALİ KARATAŞ EL‐MÂTÜRÎDÎ’NİN TE’VÎLÂTÜ’L‐KUR’ÂN’ININ DİRÂYET TEFSİRİ AÇISINDAN TAHLİLİ-ÖMER FARUK BİLGİN MÂTÜRÎDÎ’YE GÖRE İSLAM DIŞI DİNLER-RECEP ÖNAL İBN SÎNÂ’DA…

DEVAMINI OKU