Peygamber Sonrası Hayata İntibak ve İslâm Toplumunda Yaşanan Süreç

Peygamber Sonrası Hayata İntibak ve İslâm Toplumunda Yaşanan Süreç - israfil balcı

Peygamber Sonrası Hayata İntibak ve İslâm Toplumunda Yaşanan Süreç

Prof. Dr. İsrafil BALCI

ÖZET

Bu makalede Hz. Muhammed’in vefatı sonrası ortaya çıkan sorunlardan hilafet ve irtidat konusu ele alınarak bu iki meseleyle ilgili İslâm toplu- munun peygamber sonrası yaşama intibakı sırasında geçirdiği süreç in- celenmiştir. Bu çerçevede hilafet meselesinde daha çok kabileler arası dengeler ve Cahiliye döneminin kalıntısı olan kabile asabiyeti gibi unsurların etkili olduğu görülürken, irtidat olayında dini kaygıların yanı sıra daha çok ekonomik merkezli hesapların ve yorum farklılıklarının etkili olduğu görülmektedir. Sonuçta biraz sıkıntılı ve çalkantılı da olsa Müslümanların sorunların üstesinden geldiğine ve kendi çözümlerini kendilerinin ürettiğine işaret edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ebû Bekir, intibak, ridde, halifelik, isyan

ABSTRACT

The Adaptation to the Life after the Death of the Prophet Muham- mad And the Style of Life in Muslim Community This article addresses the question of caliphate and apostasy that arose after the death of the Prophet Muhammad and discusess the processs of the Muslim community’s adaptation to the post-Prophetic life. While the intertribal rivalry and pre-Islamic tribal fanaticism played a devas- tating part as to the matter of caliphate, beside religious concerns, eco- nomic factors and conflicting interpretations of Islam had a decisive in- fluence on the rise of apostatic movements. Although Muslim commu- nity passed through a distressed and difficult process, they managed to solve their problems and adapt themselves to the new life.

Key Words: Abū Bakr, adaptation, apostasy, caliphate, rebellion

İlgili Yazılar