Felsefe Çocuk Ruhunu Korumaktır – Sosyal Bilimlerde Yılın En Başarılı Projesi 2019

 

FELSEFE ÇOCUK RUHUNU KORUMAKTIR

FELSEFE HAYRETLE BAŞLAR

Derneğimiz Bilim Kurulu tarafından 2019 Sosyal Bilimlerde Yılın En Başarılı Projesi başlığı altında incelenen yüzlerce proje içerisinde  Çorum Albayrak İlkokulu Küçük Filozoflar Topluluğu’nun Felsefe Çocuk Ruhunu Korumaktır ve Felsefe Hayretle Başlar konulu projesinin birinciliğe layık görüldüğünü büyük bir mutlulukla bildiririz.

Maturidi Yesevi Otağı olarak bu projenin Türkiye’de ve Türk Dünyasında yayılması için elimizden gelen gayreti göstereceğimizi belirtir, Projeye önderlik eden Sınıf Öğretmeni sayın Mustafa ÖZCANBAZ’ı, akademik danışmanlık alanında destek veren Prof. Dr. Mevlüt UYANIK‘ı ve Doç Dr. Aygün AKYOL’u kutlarız.
Doç. Dr. M. Tolga Çöğürcü
Maturidi Yesevi Otağı
Genel Başkanı

 

Çorum Albayrak İlkokulu Yetkilerinin Yaptığı Açıklamalar şu şekilde:

Geçen eğitim öğretim yılında 4A sınıfı öğrencileriyle Mustafa Özcanbaz hocamızın yaptığı felsefe etkinliği projemizin bir sonraki ayağı olarak okulumuzda yine Mustafa Özcanbaz hocamızın yönetiminde Albayrak İlkokulu Kulübü bünyesinde Küçük Filozoflar Topluluğunu kuruyoruz. Topluluğumuz 1A sınıfı ve 4. sınıflardan gönüllü öğrenciler arasından oluşturulacak iki grup ile Ekim ayında etkinliklerimize başlayacağız İnşallah. Bizleri yalnız bırakmayan, heyecanımızı paylaşan ve her türlü desteğini esirgemeyen hocam Sayın Prof Dr. Mevlüt Uyanık, Doç. Dr. Aygün Akyol, Dr Mustafa Uyanık ’a şükranlarımızı sunarız.

Düşünen, sorunlara çözüm üreten ve özgüvenini sağlamış olan bireyleri yetiştirmek isteyen bir öğretmenin bunu felsefe ile bağ kurarak yapabileceği temelinde kurguladığımız projemiz; eğitimcilerin “öğrenciler hakkında yapacakları felsefeden” ve “çocuklar için yapılan felsefeden” ziyade “çocukların yaptıkları felsefe” ve “çocukça felsefeyi” eğitim öğretim faaliyetinin içine katmaktır.

Projede yapılması düşünülen, felsefe dersi değildir. Fakat felsefi düşüncenin eğitime dahil edilmesi ile öğrencilerin mevcut ilgi ve merak düzeylerinin korunarak artırılması, kendini ifade edebilme ve çevresinin farkına varabilmelerini, değerler eğitimi ve düşünme –düşündüklerini ifade etme ve savunma becerilerinin gelişmesini sağlayacaktır.

Küçük Filozoflar Topluluğu projesi ile “Felsefe çocuk ruhunu korumaktır” , “Felsefe hayretle başlar” ilkeleri ışığında BEN KİMİM ve YETENEKLERİM NELERDİR sorularıyla öğrencilerin yüzleşmesini ilk hedef olarak belirledik.

Projemizin ana gövdesini “Felsefeyi, Anadolu’da yeniden yurtlandırmak” kavramı ile oluşturduk. Çünkü felsefenin bağlantı kurmadığı ya da diğer bir deyişle felsefeden beslenmeyen bir bilim dalı olamayacağına göre; eğitimin de felsefeden ayrı düşünülmesi imkânsızdır. Yukarıda belirttiğimiz gibi çevresiyle birlikte bireyi mutlu kılmanın coğrafyaya yani Anadolu üzerinde gelişecek yeni çabalara ihtiyaç vardır. Eleştirel, yaratıcı ve düzenli bir düşünme eğitimi hedeflenmektedir. Çocuğun hayat üzerinde düşünüp konuşmasını sağlamaktır. Bunu öğretim faaliyetinden çok yeni bir bakış açısı yakalatabilme diye tarif edebiliriz.

Yaratılıştan çocuklarda olan merak duygusunu kullanarak, keşfetmenin keyfini alan, farkında olan bireyler kılabiliriz. Bir diğer ifade ile çocuk, oyunu menfaat ve fayda beklentisi olmadan oynamaktadır. Oyun, çocuğun doğasında vardır. Oyun oynayarak çevresini ve kendini tanımaktadır. Yeteneklerini, toplumsal kurallar ve değerleri, maddi ve duygusal sınırları ile ilgili bilinç oluşmaktadır. İşte bu hayret ve merak duygusuna tatbik edilecek sistemli düşünme ile bilinçlilik halinin temelleri atılacaktır. Bu bilinçlilik halinin felsefi niteliğe büründürülebilmesi nihai hedeftir. Böylece felsefe onların en geniş anlamda yaratıcılıklarını ve düşünme becerilerini, kapasi­telerini en yüksek şekilde ortaya koyabilecekleri bir seviyeye ulaştıracaktır. Bu projede öğrenciler felsefi bilgilerle boğulmayacaklar, soyut alanlara yelken açmayacaklardır. Projenin her bir aşamasında algı ve bilişsel düzeyleri ile felsefeye bağ kurulacak, somut örneklerle hayat deneyimi kazanacaklardır.

Çocuklar için felsefe, çocuklarla felsefe veya çocukça felsefe olarak gibi isimlendirilen bu yeni yaklaşımda öğrenciler üzerinde birey olma, problemleriyle baş etme, sorun çözümünde “Baş edebilirim, daha önce de birçok problemle karşılaşmıştım, bu problemin üstesinden gelebilirim.” Özgüvenini kazandırma temelinde yapılacak etkinliklerin öğrencide farklı bakış açıları geliştirmesi, sağlıklı düşünebilmesi ve gelecekte karşılaşacağı sorunların çözümü için felsefi tecrübesinin oluşması beklenmektedir.

 

İlgili Yazılar