Taassuba Dayalı Din Anlayışı Karşısında Ebu Hanife Örneği

taassuba dayalı din anlayışı karşısında ebu hanife örneği

Taassuba Dayalı Din Anlayışı Karşısında Ebu Hanife Örneği Prof. Dr. Mehmet Zeki İŞCAN İslâm düşüncesinde akılcı din anlayışının temsilcilerinden biri olan Ebu Hanife’nin en önemli özelliği, özgül kültürlerin ötesinde evrensel bir İslâm tanımını kabul etmesidir. Ebu Hanife bu yüzden dinin temel ilkelerine vurgu yapmış, olgudan hareket eden bir metot benimsemiş ve bunlar üzerine sistematik aklı koymuştur. Organik bir sosyalleşmeden mekanik ve sıralanmış bir sosyalleşmeye geçişin hissedilebilir izlerinin bulunduğu zaman kesitlerinde, toplumun organik formuyla dini özdeş görme eğilimi kendisini österebilmektedir. Zira değişim dönemlerinde din, kitlenin varoluşsal ilgilerini açıklama hüviyetine bürünmektedir. Başka…

DEVAMINI OKU

Milli Kimliğimize Sahip Çıkan Yesevî

türkçe milli kimliğimiz

Neden Mâturîdî-Yesevî Felsefesi (7) Milli Kimliğimize Sahip Çıkan Yesevî Yanlış din ve tasavvuf anlayışında Kur’an Arapçasından anlaşılmadan okunmalı ki daha çok sevap kazanılsın(!) Hâlbuki yüce yaratıcı ve Kur’an’ın bizzat emri Kur’an’ın anlaşılarak okunmasıdır. Bu bağlamda Ahmet Yesevî, her millet kendi dilinde Kuran’ı anlayabilmeli ve ibadet edebilmeli esasına göre yaşamış, Arapça ve Farsça bilmesine rağmen Kuran’dan anladıklarını Türkçe hikmetler şeklinde halkın anlayabileceği bir dilde şiirlerle izah etmeye çalışmış bu sayede İlim ile halkı buluşturmuştur. Maturidi Yesevi Otağı İlmi ve Kelami Araştırmalar Derneği

DEVAMINI OKU

Dindar Nesilden Sonra Sıra Dindar Anayasa’da

dindar nesilden sonra sıra dindar anayasa da

Dindar Nesilden Sonra Sıra Dindar Anayasa’da Prof. Dr. İbrahim Maraş Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili İsmail Kahraman, anayasanın ilk dört maddesinin değişebileceğinden ve dindar bir anayasa olması gerektiğinden bahsetmiş. Hatta mevcut sistemde Meclis’in gücünün daha arttığını iddia etmiş. Hatta sufiler gibi şatahata kapılarak 1982 anayasasının dindar bir anayasa olduğunu söyleyivermiş. Bazı insanlar devamlı hak etmedikleri yüksekliklerde dolaşınca akıllarına ne gelirse konuşmayı marifet biliyorlar. Bu söylemler hem yanlış hem de birbiriyle çelişen söylemlerdir. Tutarsızdır. Eğer 1982 Anayasası dindarsa niye değiştirelim, kalsın o zaman. Mevcut sistemin Meclis’i güçlendirdiği ise tamamen safsatadır.…

DEVAMINI OKU

CERN’de veto edilme riski!

cern türkiye veto riski

CERN’de veto edilme riski! Dünyanın bilim üssü CERN’e tam üyelik sürecinden Türkiye ‘bile isteye’ çekilip, kısmi üyeliğe geçti. CERN’e aynı dönem aday olan Güney Kıbrıs, eli kulağında tam üye olup, kazanacağı oy hakkıyla Türkiye’yi veto edebilecek. Türkiye, 9 yıl önce CERN tam üyelik sürecinden kendi isteğiyle çekilerek, kısmi üyeliğe geçti. CERN tam üyeliği için Türkiye ile aynı dönem başvuran Güney Kıbrıs ise sürece devam etti. Güney Kıbrıs şimdi tam üyelikte son aşamaya gelip, CERN Konseyi’nde yeni üyelerin kabul ve reddedilmesi için oy hakkı kazanacak. Türkiye’nin CERN üyeliğinde veto üstünlüğü Güney Kıbrıs’a…

DEVAMINI OKU

FELSEFEYİ ANADOLU’DA YENİDEN YURTLANDIRMAK

  – Türk Felsefesine Giriş İçin Dil-Düşünce İrtibatını Sinema Üzerinden Okuma Denemesi-   Giriş: Dil, Düşünce ve Kültür   Felsefenin imkânını konuşmaya başlamak dilin imkânını konuşmakla başlar. Dilin düşünce ve kültür üzerindeki etkisini görmek isteyen düşünürler toplumlar üzerinde araştırma yapmaya girişmişler ve bu konuda birçok eserler ortaya koymuşlardır. Wittgenstein ve Malinowski bu düşünürlerden en meşhurlarıdır. İnsan varlık hakkında, zaman hakkında düşünürken, düşüncesini dili üzerinden gerçekleştirir. Hatta dil hakkında düşünürken de dilin el verdiği ölçüde yahut dilin sınırları ölçüsünde söyler söyleyeceğini. İnsanın dile aktaramadığı bir düşünceyi düşleyemediğini de söyleyebiliriz. “Dil varlığın…

DEVAMINI OKU

Bahtiyar Vahabzade’nin Ana Dili Uğrunda Verdiği Mücadele

BAHTİYAR VAHABZADE’NİN ANA DİLİ UĞRUNDA VERDİĞİ MÜCADELE Dr. Erdal KARAMAN Qafqaz Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Baku /AZERBAYCAN erdalkaraman@ yahoo.com Pdf olarak indir ÖZET Rusların, Azerbaycan’ı işgal etmesiyle birlikte her alanda çeşitli değişikliklere gidilir. Bu alanlardan birisi de dildir. Bu tarihten itibaren Azerbaycan Türkçesi ikinci planda kalır. Rusça’nın ön planda tutulduğu bu dönemde, aydınların ana dilin önemini vurgulayan çeşitli çalışmalarla halkı bilinçlendirdiklerini görüyoruz. Bu aydınlardan birisi de şiirleriyle bir ömür boyu ana dilinin gerekliliğini vurgulayan Bahtiyar Vahabzade’dir. Vahabzade’nin, Sovyetler Birliği döneminde, kendine has bir üslupla, milletin geleceği ve devamı…

DEVAMINI OKU