Yılın İlmi Kalitesi En Yüksek Eseri

 

SELEFİLİK – İslami Köktenciliğin Tarihi Temelleri

İslam düşünce tarihinde dinin anlaşılma biçimi ile ilgili olarak ortaya çıkan zihniyetlerden bir tanesi de selefi zihniyettir. Bu zihniyet, mutlak doğruyu temsil ettiğini iddia etmekte,  ”değişme” ve” gelişmeye” karşı “ sertleşmeyi” öngörmektedir. Selefi zihniyet, özellikle akli tefekkürün, Rey’in, görüş bildirmenin, kelamın ve felsefenin gelişmesine karşı tepkisel bir görüş sergilemiş ve bidatçı olarak nitelemiştir.Çünkü bu zihniyete göre dinle ilgili bütün problemler geçmişte (ilk üç nesil, ehlül eser, ehli hadis) çözülmüş olup, şimdi ve gelecekte hakikat aranmaz. Ehli reyin mensubu olan Türkiye ve Türk devletleri de bu zihniyet tarafından etki altına alınmaya çalışılmaktadır. Bu yüzden selefi tehlikelere karşı Hanefilik ve Maturidilik’in ülkemiz genelinde milletimize anlatılması elzemdir. Bu eserde selefi zihniyeti tanıma anlama ve gerçek yüzünü görme açısından baş yapıt eserlerden bir tanesidir.

 

Prof. Dr. M. Zeki İşcan hocamıza böylesine güzel bir eseri yazdığından dolayı teşekkür ediyor, Maturidi Yesevi Otağı tarafından “yılın ilmi kalitesi en yüksek –kitabı” olarak seçildiğini büyük bir gururla bildiriyoruz.

Dr. Ali İhsan KILIÇ
Onursal Başkan
Maturidi Yesevi Otağı
İlmi ve Kelami Araştırmalar Derneği

Kitabı Satın Almak için Tıklayınız.

İlgili Yazılar