Rahmetli Hasan Onat’ın İslam’ın Akılcı Yorumu Kitabı Yayınevimizden Çıktı

Rahmetli Hasan Onat’ın İslam’ın Akılcı Yorumu Kitabı Yayınevimizden ÇıktıTürk ilahiyat camiası cumhuriyetin kuruluşundan itibaren, Türk düşünce hayatında pek çok değerli bilginler yetiştirmiştir. Bu değerli bilginlerin en seçkinlerinden bir tanesi de özgün fikir ve düşünceleri ile Prof. Dr. Hasan Onat hocayı zikredebiliriz.

Bu vasıflarından ayrı olarak, akademi dünyasına yüzlerce ilim adamı yetiştirmiş, bilimsel birikimi, heyecanı, nezaketi ve kişiliği ile hem akademi dünyasının hem de Türk milletinin sevgisi ve takdirlerini kazanmıştır. Hayatı boyunca din alanında doğru bilginin gerekliliğine vurgu yapmış, söz konusu bilginin de doğru bilimsel yöntemlerle elde edileceğinin altını çizmiştir.

Bunlara ilaveten daha birçok ilmi özelliği ile ön plana çıkan Sayın Prof. Dr. Hasan Onat Hoca ile, Maturidi- Yesevi Otağının yolu, 2012 yılında kesişmiştir.

Türk Dünyasının sosyal ve fikri hayatının gelişmesi ve doğru din algısı üzerine göze çarpan ve bu konuda eşsiz bir yeri olan bu otağ, Türk fikir dünyasında, bilimsel disiplin ve toplumun yaşadığı pek çok sorunlar ve çözüm önerileri üzerine kuruluşundan itibaren gayret gösteren çalışmalar yapmıştır.

Bu ilmi, kültürel ve sanatsal etkinliklerinde doğrudan yolbaşılık yapan Prof. Dr. Hasan Onat Hocamız, bu bağlamda yapılan konferanslar, sempozyumlar, kurultaylar ve panellerimize her zaman ilmi ve akademik kimliği ile bu çalışmalara destek olmuştur.

Hocamız, yaptığımız bu aktivitelerden sonra derneğimizi; bir “Çoban Ateşi “olarak değerlendirmiş, bu ateşin de bütün Anadolu hatta Türk dünyasını sarması temennisinde bulunmuştur.

Bizler de Maturidi-Yesevi Otağı olarak hocamızın bu temennisini gerçekleştirmek için hali hazırda pek çok projeler ile çalışmalarına ve yoluna devam etmekteyiz.

Bu eser, Türk dünyasının önde gelen milli bir mütefekkirimize büyük bir vefa ve gönül borcu olarak, ailesi, çalışma arkadaşları, öğrencileri ve Maturidi-Yesevi Otağının çalışması ile oluşturulmuştur.

Sonuç olarak, Maturidi-Yesevi çizgisini benimsemiş insanlar tarafından, büyük mütefekkir ve düşünür Hasan Onat beyefendi her zaman Türk toplumunun nazarında değerli bir bilgin ve otağımızın nazarında bir abi ve kardeş olarak kalacaktır, Ruhu şâd makamı uçmağ olsun.

Ulu Tanrı yarlığasın.

Saygı ve sevgilerimizle.

Maturidi-Yesevi Otağı Adına;

Genel Başkan: Oktay Acar.

Onursal Başkan: Ali İhsan Kılıç

İlgili Yazılar