Taliban Özlemi

taliban özlemi

Taliban Özlemi

Tarikatçılar, cemaatçiler, siyasal İslamcılar, akitçi tayfa ve bu zihniyete yakın birçok İlahiyat profesörü Talibanla yatıp Talibanla kalkıyorlar.

Afganistan’a şeriat gelmiş, diyorlar. Taliban İslam’a bağlılığını ilan etti, değişti, ılımlı bir sistem geliyor diye seviniyorlar. Benim bildiğim Taliban fıkhı, Harici / bedevi fıkhının Hanefi fıkhıyla harmanlanmasından oluşuyor. Hanefi fıkhı da dahil, 400-500 yıldır zamana ayak uyduramamış İslam fıkıh geleneğinde zerre kadar değişiklik ve yenilik oldu mu da adamların ılımlılaşacağını iddia ediyorlar?

Arkasına Amerikan techizatını ve eroin parasını almış bir Taliban’dan nasıl umutlanabiliyorlar?

Cevabı açık; çünkü aynı zihniyete sahipler.

Onlar da kafalarındaki ahlaksız din algısına şeriat süsü verip bu sözde şeriatı getirmek için; rüşvet almayı, hırsızlığı, yolsuzluğu, her türlü takiyyeyi, ötekileştirmeyi caiz görmediler mi? Fıkhı İslam ile özdeşleştirip yüzlerce yıllık içtihadları dinin kendisiymiş gibi pazarlamadılar mı? Onlar için de demokratik cumhuriyet, ortadan kaldırılması gereken bir darül harp değil mi? Hülasa ağızları sulanarak özlemle Taliban’a gıpta ediyorlar. ABD’nin silahlandırdığı ve yönettiği cahiller güruhundan İslam bekliyorlar!

Halbuki İslam; adalet demek, merhamet demek, ilim ve hikmet demek, temel insani değerler ve ahlak demek.

Prof. Dr. İbrahim Maraş

İlgili Yazılar