Türk Ocaklarından ‘Dilde, fikirde, işte birlik’ vurgusu

türk ocakları

Türk Ocakları’nda Bağımsızlıklarının 25. Yılında Türk Cumhuriyetleri ve Türk Dünyası Paneli yapıldı

İlk konuşmacı olarak söz alan Prof. Dr. Sönmez Kutlu, Sovyet sonrası dönemde Türk Cumhuriyetlerine hâkim olan üç tarz dindarlıktan bahsetti. Sovyetler Birliği döneminde, başta İslam olmak üzere diğer dinlerin kurumsal olarak ortadan kaldırılmasının ve ateizmin hâkim kılınmasının amaçlandığını söyleyen Kutlu, Sovyetler Birliği’nin çökmesinin ardından ilerleyen süreçte üç temel dindarlık anlayışının rekabet ettiğini ifade etti. Kutlu, birinci anlayışın kendi köklerine dönüp Hanefi, Maturidi ve Yeseviliği savunduğunu belirtti. İkinci anlayışın İran-Safevî dindarlığı, bir bakımdan Şiilik olduğunu söyleyen Kutlu, üçüncü dindarlık anlayışını Arap dindarlığı yani Selefilik olarak yorumladı. Kutlu, son zamanlarda Türk Cumhuriyetlerinde Maturidiliğe ve Hanefiliğe merakın artmasına rağmen, bölgede Selefiliğin diğer akımları zayıf bırakmakta olduğunun altını çizdi. Sovyet sonrası dönemde Türkiye’nin iyi bir politika izleyemediğini ifade eden Kutlu, bu bölgede Türkiye’nin rolünün öneminden bahsederek konuşmasına son verdi.

Kaynak ve Yazını Devamı için tıklayınız

İlgili Yazılar